Firma w UK

Firma w anglii logo

Firma w UK: Obowiązki przy rejestracji spółki. Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii


Rejestracja firmy w Anglii / Firma w UK jest stosunkowo prosta i nie powinna w większości przypadków przysporzyć żadnych problemów. Jedyne o czym należy pamiętać to pewne obowiązki, które są nieco inne dla każdej formy prawnej zakładanego przedsiębiorstwa. Zajmijmy się spółkami korporacyjnymi, czyli private company. Nie ma dużo wymogów formalnych w tym przypadku, ale do każdego trzeba się bezwzględnie dostosować.


Po pierwsze nazwa spółki musi być unikalna. W przypadku gdy nasza firma w Anglii, którą zakładamy będzie miała  nazwę zbieżną z inną spółką, to rejestracja nie zostanie pomyślnie zakończona. Dlatego więc należy tej kwestii szczególnie dopilnować.


Każda spółka w Wielkiej Brytanii / Firma w UK jest zobowiązana do posiadania Articles of Association. Można je swobodnie ustanowić i zawrzeć, o ile będą to postanowienia zgodne z prawem. Poza tym należy ich przestrzegać i normować za ich pośrednictwem swoją działalność. Koszty firmy zakładanej na wyspach brytyjskich wrastają także o konieczność posiadania biura na terenie Anglii, a dokładniej adresu do korespondencji. Można to uzgodnić z biurem  rachunkowym, które prowadzić będzie naszą księgowość. Udostępnią nam odpłatnie adres i będą przesyłać wszelkie dokumenty w nasz ręce. 

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088
Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Firma w UK

Władze spółki Ltd / Firma w UK
Przy zakładaniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej należy znać zasady prawne, które będą nas dotyczyć jako przedsiębiorców w danym kraju. Tak samo jest gdy prowadzi się biznes w Anglii.

Jedną z zasadniczych kwestii przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest utworzenie odpowiedniej struktury we władzach tego  przedsiębiorstwa. Najłatwiej jest  w przypadku spółki private companies, gdzie wystarczy tylko jedna osoba w zarządzie i jest to dyrektor. Natomiast jeżeli nasza działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii wymaga formy typu public companies, to musimy posiadać we władzach przynajmniej dwóch dyrektorów i jednego sekretarza.


Żeby skutecznie powołać na stanowisko dyrektora spółki, to musi on spełnić trzy przesłanki: ukończyć szesnaście lat, nie posiadać zakazu sprawowania funkcji dyrektorskich i nie może być prowadzone w jego sprawie lub w sprawie spółki którą zarządzał postępowanie upadłościowe. Rejestracja spółki publicznej wymaga także ustanowienia stanowiska sekretarza. Osoba je piastująca musi posiadać specjalne uprawnienia lub umiejętności. Przykładem może być zapis mówiący, że sekretarz powinien mieć doświadczenie dające gwarancję właściwego wykonywania obowiązków.Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Właścicielem serwisu jest: Farrow and Farrow Accounting LTD, Company No. 08179461, VAT nr: GB 162669975, Działająca pod nazwą: Financial Republic. Adres rejestrowy, oraz biura: 2nd Floor , 40 Tooting High Street, SW17 0RG, London. Tel. UK 02087674088 Tel. PL 223762602 pon-pt 8-20 sob 10-14 czasu UK (GMT +0). E-mail info@accountancylondon.co W razie problemów z płatnością /reklamacjami proszę kontaktować się z działem Credit Control pod: ibb@accountancylondon.co. Dla reklamacji z tytułu usług biura zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terenie Anglii i Walii oraz umowa księgowa spółki podpisana z biurem. Odpowiedź na e-mail z reklamacją otrzymają Państwo w ciągu 6 dni roboczych. 

Rejestracja Spółki Offshore: rejestracja - założenie - prowadzenie

Rejestracja Spółki Offshore, International Business Company (IBC) w Republice Seszeli 
Idealna spolka do tego by być właścicielem (udziałowcem działających podmiotow gospodarczych zarejesrowanych w Uni Europejskiej) .

Rejestracja Spółki Offshore w Hong Kong 
Idealna dla działalności prowadzacej handel z Azja (Chiny, Indie itp.) .

Rejestracja Spółki Offshore na Malcie 
Ustawodawca maltański przewidział szczególne korzyści dla spółek holdingowych .

Rejestracja Spółki Offshore w Delaware 
Idealna do dzialalnosci consultingowej, ale takze internetowej na arenie miedzynarodowej .

Spółka w Indiach
W pełni działająca spółka na terenie całego świata, Konto bankowe i dane osobowe sa całkowicie poza zasięgiem np.: komornika, rodziny, urzędu skarbowego, twojej partii politycznej, itp. .

Rejestracja spółki Ltd - z.o.o , firma w Anglii

Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Podjecie decyzji o zalozeniu przedsiębiorstwa w Anglii będzie łatwiejsze, gdy będziesz wiedział, ze jako dyrektor i/lub udziałowiec spolki .

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii oraz oddziału w Polsce
Cennik i podstawowe informacje.

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii - zwykła spółka LTD 
Cennik i podstawowe informacje .

Dział IBB - Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii oraz oddziału w Polsce 
Cennik i podstawowe informacje .

Kontrakty dla spółek 
Dlaczego warto mieć podpisany kontrakt, przed czym chroni i co zapawnia oraz jakie daje korzyści .

 

Firma w UK: Udostępnianie informacji

Zakładanie firmy w Anglii / Firma w UK, tak samo jak w innych krajach wiąże się z pewnymi obowiązkami i zobowiązaniami, których trzeba dopełnić. Każda firma zarejestrowana w Companies house musi posiadać biuro spółki, które jest łatwo identyfikowalne. Na właścicielach spółki ciąży obowiązek dopilnowania, aby miejsce to było rozpoznawalne i jednoznacznie sugerowało z jaką spółką się ma do czynienia. Ponadto prowadząc biznes w Anglii w formie spółki, trzeba zawierać jej nazwę i numer rejestracyjny w korespondencji handlowej, zarówno tej tradycyjnej papierowej, jak i elektronicznej.


Siedziba firmy w Wielkiej Brytanii powinna być odpowiednio oznakowana. Same przepisy oznakowanie to określają jako widoczne ,,gołym okiem", nie wprowadzające w błąd, łatwe do zidentyfikowana i widoczne przez cały czas. Ma to zapewnić jawność i łatwość dostępu do informacji o spółce. Dodatkowo jako właściciel przedsiębiorstwa jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w razie pytania o adres biura, adres prowadzonej działalności i rodzaj dokumentów przechowywanych w biurze. Gdy dostanie się takie pytanie w formie pisemnej, to każda działalność w UK ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu pięciu dni.

Zasady rejestracji spółki partnerskiej
Każdy przedsiębiorca może połączyć siły z innym biznesmenem i wspólnie poprowadzić przedsięwzięcie, które ma na celu maksymalizację zysków. Pod względem formalnym taka forma prawna nosi nazwę spółki partnerskiej. Polega ona na tym, że minimum dwóch właścicieli odrębnych firm postanawia wspólnie prowadzić interesy i w tym celu organizuje się  pod względem prawnym. Zakładanie spółki w Anglii wymaga kilku przedsięwzięć. Po pierwsze trzeba zebrać odpowiednie dokumenty, a następnie złożyć je do odpowiednich organów administracyjnych.


Rejestracja firmy w Anglii / Firma w UK może być przeprowadzona w formie spółki limited liability partnership. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny LLIN01, w którym znajdują się takie informacje jak nazwa zakładanie spółki, jej adres, wypis partnerów. Taki formularz wysyła się do odpowiedniego oddziału Companies house. O tym który oddział jest właściwy decyduje adres siedziby przyszłej spółki.
Jeżeli wszystkie dokumenty będą właściwe pod względem formalnym, to nasza nowa firma w Anglii otrzyma certyfikat rejestracji. Na tym certyfikacie znajdują się informacje na temat nazwy, regionu i daty rejestracji spółki.

Partnerzy w spółce partnerskiej

Kiedy zakładamy swoją pierwszą działalność w Wielkiej Brytanii, a szczególnie kiedy jest to spółka partnerska, powinniśmy wiedzieć, że od trafnego i odpowiedniego doboru partnerów zależeć będzie nasz przyszły sukces lub jego brak. Oprócz doboru pod względem czysto biznesowym, prawo narzuca nam także to kogo można przyjąć do spółki oraz wskazuje osoby niemogące zostać partnerami.
Zakładanie firmy w Anglii / Firma w UK w formie spółki partnerskiej jest dozwolone dla podmiotów nie ograniczonych prawnie pod tym względem. Są to przede wszystkim osoby mogące pełnić funkcje dyrektorskie i partnerskie w spółkach oraz nie będące partnerem w spółce w sprawie której toczy się postępowanie upadłościowe. Jeżeli te dwa warunki zostaną spełnione, to taka osoba może w pełni sprawować funkcje partnera.


Spółka partnerska wymaga, aby minimum dwóch partnerów było  wyznaczonych  do roli reprezentowania przedsiębiorstwa. Są związane z tym pewne dodatkowe obowiązki takie jak podpisywanie sprawozdania rocznego, przesyłanie sprawozdań, działania na rzecz spółki. Poza tym partnerska spółka w Anglii / Firma w UK jest prowadzona przez wszystkich udziałowców, nie tylko tych wyznaczonych do reprezentowania.

Wiele osób zadaje pytania dotyczące wymagań, jakie należy spełnić aby zarejestrować spółkę Ltd w Anglii. Poniżej najważniejsze informacje na ten temat:
Wymagania przy zakładaniu spółki LTD w Anglii